nhansu@advancesico.com.vn
02583727688
Sự bền vững

luôn luôn là sứ mệnh và tầm nhìn của chúng tôi…….
Là 1 phần của ADVANCE Sico.

Giá trị cốt lõi là bảo vệ môi trường và tài nguyên

Xem thêm

Với vị trí địa lý trung tâm, chúng tôi kỳ vọng sẽ cung ứng vải đến các nhà máy may tại Việt Nam, tiết kiệm thời gian và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhanh nhất cho khách hàng.

Kế thừa các giá trị cốt lõi của công ty mẹ, Advancesico cam kết cung cấp vải Denim chất lượng cao và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Với hơn 400 người lao động, chúng tôi cam kết cung cấp các công tác kiểm soát chất lượng tuyệt hảo và quản lý chi phí tối ưu để tăng năng suất, năng lực cạnh tranh.

100%

Aniline - free liquid indigo

SẢN XUẤT XANH

Chúng tôi luôn tìm kiếm các quy trình sản xuất bền vững để giảm thiểu tác động đến môi trường

Sứ mệnh của chúng tôi là hướng đến một nhà máy sản xuất denim xanh, và hướng tới chứng nhận các chứng chỉ :

Tin Tức Nổi Bật

Album Hình Ảnh